ประวัติหน่วย

ประวัติหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41

           หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2506 โดยได้ตั้งฐานพัฒนาการอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส ดังนี้

          - พ.ศ. 2506-2514  ตั้งอยู่ที่  บ้านคอลอกาเว ตำบลซากออำเภอรือเสาะ ปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอศรีสาคร( รวมระยะเวลา 8 ปี )

          - พ.ศ.2514 2516 ย้ายฐานพัฒนาการมาอยู่ที่บ้านยะหอตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง ( รวมระยะเวลา 2 ปี )

          - พ.ศ. 2517- ปัจจุบันได้ย้ายฐานพัฒนาการมาอยู่ที่ บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ที่ตั้ง 216 หมู่ 6 ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ 073 - 653047 โทรสาร 073 - 653343