ติดต่อหน่วย

ติดต่อหน่วย

                    หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

                    ที่ตั้ง : 216 บ้านควน หมู่ 6 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 96140

                    โทรศัพท์ : 073-653-047

                    โทรสาร : 073-653-343

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ที่ตั้ง 216 หมู่ 6 ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ 073 - 653047 โทรสาร 073 - 653343