ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศราคากลาง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2561

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย

ที่ตั้ง 216 หมู่ 6 ตำบล สุไหงปาดี อำเภอ สุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส 96140

โทรศัพท์ 073 - 653047 โทรสาร 073 - 653343